„Historia miejscowości Pnikut”

Za zgodą autora, Kamila Zarańskiego publikujemy „Historię miejscowości Pnikut„! Praca jest bardzo ciekawym zbiorem informacji o Pnikucie i losach jego mieszkańców. Pisana w oparciu o zachowane przekazy historyczne oraz wywiady z mieszkańcami Pnikuta, wydaje się być na obecną chwilę najpełniejszym kompendium wiedzy o dawnym Pnikucie. Zachęcam do lektury, zwłaszcza młodzież, bo…

Czytaj więcej

Zmiany w serwisie

Od dzisiaj w naszym serwisie o wszelkich zmianach, nowościach lub po prostu ważnych sprawach, będzie można przeczytać zaraz po wejściu na stronę! Jest dużo ciekawego materiału do opublikowania, kilka historii rodzinnych, nowe zdjęcia, wspomnienia … Jest sporo pytań i niestety mało odpowiedzi …

Czytaj więcej